Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia, w  specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Obecnie ubiegam się o tytuł terapeuty behawioralnego biorąc udział w licznych szkoleniach w nurcie tej metody oraz poddaje swoją pracę superwizji. Kończę przygotowanie pedagogiczne nadające kwalifikacje nauczycielskie oraz aktualnie kontynuuję naukę na kierunku Logopedia.

Pracuję w przedszkolu integracyjnym oraz w centrum diagnozy i terapii. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), z innymi zaburzeniami rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, zespoły genetyczne itd.) oraz z osobami niemówiącym, z trudnościami w porozumiewaniu się.

W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz korzystam z metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.