mgr Michalina Górska

Psycholog, terapeuta behawioralny, logopeda, specjalista AAC, terapeuta ręki


Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju) oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, zespoły genetyczne itd.).

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami.
Nauczyciele pomagają im je rozwinąć.”

Janusz Korczak

Stawiam na wysoką jakość prowadzonej terapii.

Celem terapii jest pomoc dziecku oraz poprawa jakości życia całej rodziny. Systematyczna współpraca z rodzicami jest jednym z kluczowych czynników w terapii i edukacji dziecka. 

Oferowane przeze mnie usługi terapeutyczne obejmują terapię indywidualną z wykorzystaniem podejścia poznawczo-behawioralnego.

W przypadku trudności dziecka, które przekraczają moje kompetencje,  kieruje podopiecznych na dalsze konsultacje do innych specjalistów.

Stale wzbogacam swój warsztat pracy uczestnicząc w wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Jestem otwarta na konsultowanie się z innymi specjalistami, którzy pracują z dzieckiem. Spójna terapia prowadzi do lepszych efektów.

O mnie

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia, w specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jestem również  absolwentką kierunku Logopedia na tej samej uczelni. Posiadam tytuł zawodowego terapeuty behawioralnego (nr 268/T/2020). Biorę udział w licznych szkoleniach w nurcie tej metody oraz poddaje swoją pracę superwizji. Posiadam przygotowanie pedagogiczne nadające kwalifikacje nauczycielskie.

Pracuję w przedszkolu integracyjnym oraz w poradni dziecięcej. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), z innymi zaburzeniami rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, zespoły genetyczne itd.) oraz z osobami niemówiącym, z trudnościami w porozumiewaniu się.

W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz korzystam z metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

Wiedzę i umiejętności zdobyłam biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach, w tym m.in.:
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących – MÓWik, Ewa Grzelak

 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu – Centrum Szkoleniowe EduProf, mgr Ewa Pęczkowska
 • Etyka w Stosowanej Analizie Zachowania – PSTB, MAGIS, Anna Skierczyńska i Wojciech Sekta
 • Dokumentowanie i programowanie w Stosowanej Analizie Zachowania – PSTB, dr Krystyna Pomorska
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w przygotowaniu dziecka do integracji – PSTB, Katarzyna Hamerlak
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w rozwijaniu mowy i komunikacji – Krok po kroku, dr Monika Suchowieska-Stephany
 • Pozwólmy dzieciom być głośno – praca z grupą nie musi być trudna – Scolaris, Joanna Mikołajczyk
 • AAC na drodze do samodzielności – Centrum Edukacji i Komunikacji, Joanna Pachutko
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych u dzieci o zaburzonym rozwoju – podejścia behawioralno- rozwojowe – Fundacja Wsparcie na starcie, dr Krystyna Pomorska
 • Metoda Zachowań Werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna Scolaris, Joanna Mikołajczyk
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobą przejawiającą zachowania trudne – Fundacja Krok po Kroku
 • AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – metody porozumiewania się osób z  zaburzeniami komunikacji –  Fundacja Pomoc Autyzm
 • Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii – Scolaris
 • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej diagnoza – terapia – masaż  I i II stopnia – ProCentrum
 • Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy – Fundacja Krok po Kroku
 • Jak efektywnie pracować? – praca nauczyciela wspomagającego z dzieckiem z autyzmem – Centrum Kompleksowej Terapii Spektrum
 • Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży – edycja 29 – Centrum CBT EDU
 • Szkoła Trenerów Umiejętności Psychospołecznych – Fundacja Kierunek Rozwój
 • X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawiorlanej – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Fundacja Krok po Kroku, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Ankyloglosja – wędzidełko języka. Diagnoza i terapia przed i po zabiegu – Teczka Logopedy, Katarzyna Grecka, Aleksandra Rosińska
 • TERAPIA MIOFUNKCJONALNA I Kompleksowy program obszaru orofacjalnego I stopień  – Teczka Logopedy, Katarzyna Grecka, Aleksandra Rosińska

psycholog@michalinagorska.pl 

? +48 530 480 831